BERKANA

Björkrunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björken och björkrunan associeras med gudinnan Freja, som står för:

inre skönhet

fruktbarhet

läkekraft

naturväsen

renhet

moderskap

beskydd

återfödelse

 

"att vandra i denna värld kräver förfinade sinnen som öppnar sig mot alla former av liv & skönhet och värnar om det sårbara."