Om Gregers

Gregers Ahlefeldt - Laurvigen är Susanns livspartner och kollega.

Tillsammans driver dom ett holistiskt hälsocenter, håller kurser, utbildningar, workshops, retreater och behandlar ihop.

Gregers deltar i sista modulen med sin expertis.

Gregers kommer berika deltagarna med sin föreläsning

"läk dina 4 kroppar" som handlar om att vi har en fysisk, mental, emotionell och existensiell kropp, som alla behöver vara koherenta för att vi skall hålla oss friska, känna mening och vara i hälsa.

Som frisör är vi ofta drivna av en existensiell lust att skapa, som de övriga kropparna bör synkronisera med, när detta inte händer får vi fysisk smärta och tappar meningen med det vi gör.

Greger är danskfödd och har bott i Sverige sedan -95. Har drivit flertalet stora kliniker i Sthlm.

Kontaktuppgifter:

www.skargardskiropraktorn.se

08-7183333

info@skargardskiropraktorn.se